Obvestila za delničarje

 
Obvestilo o sklepih 26. skupščine družbe Perutina Ptuj d.d.
Zahteva za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog k predlogom sklepov 26. skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Poročanje o spremembi pomembnih deležev
Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe
Obvestilo o sprejetih sklepih na izredni skupščini
Mnenje poslovodstva ciljne družbe
Obrazložitev sklepov izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. - 11. 4. 2019
Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. za 11. 4. 2019
Poročanje o spremembi pomembnih deležev
Obvestilo o sprejetih sklepih izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Preklic sklica izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. za 31. 1. 2019
Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. - 21. 2. 2019
Obrazložitev sklepov izredne skupščine Perutnina Ptuj d. d. – 21. 2. 2019
Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. - 31. 1. 2019
Obrazložitev sklepov izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. - 31. 1. 2019
Preklic sklica izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. za 20.12.2018
Obvestilo o sprejetih sklepih izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
Dodatne informacije v zvezi z izredno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d.
Zahteva za razširitev dnevnega reda izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Razširitev dnevnega reda izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Obrazložitev sklepov izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Obrazložitev predlogov sklepa za izredno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d.
Obvestilo o sklepih 25. skupščine
Obrazložitev predlogov sklepov za 25. skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d.
Sklic 25. skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev - popravek
Obvestilo o sklepih skupščine
Objava o spremembi pomembnih deležev
Sklic izrednega zasedanja Skupščine Perutnina Ptuj
Obrazložitve sklepov izrednega zasedanja Skupščine Perutnina Ptuj
Obvestilo prenosne družbe Perutnina Ptuj z dne 28. 9. 2017
Obvestilo o sprejetih sklepih na 24. skupščini
Zahteva za razširitev dnevnega reda
Objava razširitve dnevnega reda
Sklic 24. zasedanja skupščine Perutnine Ptuj
Obrazložitve 24. zasedanja skupščine Perutnine Ptuj
Obvestilo o sklepih skupščine
Obrazložitev predlogov sklepov za 23. skupščino družbe Perutnina Ptuj, d.d.
Sklic 23. skupščine delniške družbe Perutnina Ptuj d.d.
Obrazložitev predlogov sklepov za 23. skupščino družbe Perutnina Ptuj, d.d.
Sklic 23. skupščine delniške družbe Perutnina Ptuj d.d.
SUPERVISORY BOARD OF PERUTNINA PTUJ IS CONSTITUTED BY THE WILL OF ASSEMBLY
NADZORNI SVET PERUTNINE PTUJ JE KONSTITUIRAN PO VOLJI SKUPŠČINE
Obvestilo o sklepih skupščine
Nasprotni predlog k predlogom sklepov izredne skupščine
»Izredna skupščina Perutnina Ptuj d. d., dne 27. 5. 2016 _sklic, obrazložitve ter predlog čistopisa Statuta Perutnine Ptuj d.d.«
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Obvestilo o uspešnosti prevzemne ponudbe
Obvestilo o sprejetih sklepih 22. skupščine
Objava zahteve za razširitev dnevnega reda k predlogu sklica 22. seje Skupščine Perutnina Ptuj d. d.
Sklic - 22. zasedanje skupščine delniške družbe Perutnina Ptuj d.d.
Mnenje poslovodstva ciljne družbe
Prevzemna ponudba
Obvestilo o sklepih skupščine
Nasprotni predlog k predlogom sklepov in zahtevo za razširitev dnevnega reda 21. skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d.
Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice
Sklic 21. zasedanja skupščine Perutnina Ptuj d. d.