Obvestila za delničarje

 
Obvestilo o sklepih 26. skupščine družbe Perutina Ptuj d.d.
Zahteva za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog k predlogom sklepov 26. skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.
Poročanje o spremembi pomembnih deležev
Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe
Obvestilo o sprejetih sklepih na izredni skupščini
Mnenje poslovodstva ciljne družbe
Obrazložitev sklepov izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. - 11. 4. 2019
Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. za 11. 4. 2019
Poročanje o spremembi pomembnih deležev
Obvestilo o sprejetih sklepih izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d.