Politika kakovosti, zagotavljanja varnih živil in varovanja okolja

 

Skupina Perutnina Ptuj je zavezana h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov ter za varovanje okolja, kar so temeljne dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti sta dva ključna pogoja za vodilni položaj skupine na globalnem trgu. Vpeljan imamo integriran sistem vodenja, v katerem se dopolnjujejo in izvajajo sistemi vodenja kakovosti, sistem vodenja varnosti živil in sistem ravnanja z okoljem.

Smo k potrošniku naravnan tim ustvarjalnih, motiviranih in odgovornih sodelavcev. S svojim znanjem in delom proizvajamo varne, inovativne, naravne in visoko kakovostne izdelke. Z njimi ustvarjamo in zadovoljujemo potrebe in pričakovanja našega lastnika, potrošnikov, kupcev in dobaviteljev. Zaposlenim zagotavljamo ustvarjalno delovno okolje.

S politiko kakovosti imamo definirane cilje in zaveze do stalnega izboljševanja kakovosti živil, ravnanja z okoljem in zadovoljstva kupcev in potrošnikov.

Hlev Herzog

Naši cilji

 
Kvaliteta - varnost - sledljivost

Delujemo skladno z veljavno zakonodajo, regulativo in standardi na področju varnosti in kakovosti živil ter ravnanja z okoljem.

Zagotavljamo varnost in kakovost živil. Zagotavljamo varnost in kakovost surovin, dodatkov in embalaže.

Zmanjšujemo vplive na okolje in si prizadevamo za racionalno rabo energije. Načrtujemo in uvajamo nove tehnologije in izdelke v skladu z načeli varstva okolja, odgovorno obvladujemo vse pomembne okoljske vidike in si prizadevamo za racionalno rabo vseh energentov.

Potrjujemo izbiro potrošnikov. Zagotavljamo najboljšo kakovost izdelkov, kot jo pričakujejo potrošniki naših blagovnih znamk.

Izpolnjujemo zahteve ter pričakovanja potrošnikov in drugih zainteresiranih strani. Zagotavljamo najboljše storitve glede na pričakovanja potrošnikov in drugih zainteresiranih strani.

Izbiramo zanesljive dobavitelje. Zagotavljamo zanesljivost dobaviteljev, podizvajalcev in dobav.

Zagotavljamo kakovost za najboljšo ceno. Izboljšujemo kakovost in donosnost ter obvladujemo odstopanja.

Naše zaveze

 
Varnost izdelkov

Zaveza. Vodstvo se zavezuje za implementacijo politike kakovosti v podjetju in na vseh naših trgih

Implementacija. Vodstvo se vsako leto zaveže, da bo družba dosegala in merila cilje v skladu s politiko kakovosti.

Vključenost vseh. Vsak zaposleni ima v okviru svojih del in nalog opredeljen vpliv na varnost in kakovost izdelkov ter ravnanje z okoljem.

Varnost. Obvladujemo varnost izdelkov in procesov ter uspešno vpeljujemo spremembe.