7. Slanje poruke i ažuriranje podataka

Dobavljač može da pošalje PP menadžeru nabave (Perutnini) poruku tako što:

1. Klikne na dugme <Napravi poruku> (<Compose Message>)
2. Otvori mu se novi prozor gdje napiše poruku

3. Klikne na dugme <Pošalji> (<Send>)


A. Dobavljač može popraviti neke od odgovora ako nisu bili dobri tako što klikne na: <Pregledajte odgovor> (<Revise Response>); onda promjeni odgovor-podatke; pa opet klikne na <Pošalji cijeli odgovor> (<Submit Entire Response>) -> <OK>.
NAPOMENA: Dok je dobavljačev prvobitni upitnik u procesu odobrenja dobavljač NE može mijenjati podatke koje je upisao u upitniku!

B. Dobavljač se može vratiti na glavnu stran tako što u gornjem lijevom uglu klikne na link-vezu:
<Idi na Perutnina Ptuj Grupa nadzornu ploču> (<Go back to Perutnina Ptuj Group dashboard>)

slika1-12