1. Slanje upitnika

Kada dobavljač odgovori sa <DA> (<YES>), tada će mu biti postalo na e-poštu obavještenje toliko puta koliko smo različitih upitnika izabrali (na primer, jedan za ISO 14001, drugi za GFSI Scheme [IFS, BRC, FSSC22000 certificate], još jedan za HALAL certificate).
Potrebno kliknuti na link-vezu:
<Pošaljite upitnik> (<Submit questionnaire>)

slika3-1a_0.png