Skip to main content

Perutnina Ptuj strateško investira v kadre

Kako smo kot največje regijsko živilsko podjetje ponovno postali zaželen delodajalec in kaj smo za dosego tega cilja morali narediti ter kaj še dodatno načrtujemo.

Perutnina Ptuj je od nekdaj slovela kot eno najbolj stabilnih in najuspešnejših podjetij v živilsko predelovalni panogi.

Turbulentno obdobje po finančni krizi pred desetimi leti je botrovalo določenim finančnim prestrukturiranjem in posledično lastniškim spremembam ter zagonu investicijskega ciklusa, ki že kaže dobre rezultate, tako poslovno, kot tudi v odnosu do zaposlenih.

Ker se je ta recept izkazal za izjemno učinkovitega, bomo v naslednjih letih nadaljevali s strateškimi investicijami in predvidoma investiral več deset milijonov v avtomatizacijo in izboljšanje delovnih pogojev ter zaposlene, kjer smo že v letu 2022 povečali maso plač za skoraj pet milijonov evrov in enako načrtujemo tudi v letu 2023. 

 

Višanje ekonomskega standarda zaposlenih

Z vstopom strateškega lastnika v letu 2019 smo v Perutnini Ptuj zagnali obsežen investicijski cikel v avtomatizacijo in okoljske projekte ter povečanje, posodobitev in optimizacijo proizvodnje.

Strateške investicije so se izkazale kot ključne za povečanje produktivnosti in dodane vrednosti, ki omogočata višanje ekonomskega standarda zaposlenih.

Perutnina Ptuj je v letu 2022 vpeljala novo sistemizacijo delovnih mest in prenovila plačni sistem, tako od leta 2022 nihče v Perutnini Ptuj nima več izhodiščne plače, ki bi bila pod zakonsko določeno minimalno plačo, ob tem pa v celoti izplačujemo vse zakonsko določene dodatke in enega najvišjih regresov v panogi.

V letu 2023 načrtujemo 12 odstotni dvig plač po celotni tarifni lestvici, pri čemer so z novim plačnim modelom definirali možnost razvoja in napredovanja zaposlenih.

Zaradi delovno intenzivne proizvodnje se v Perutnini Ptuj zavedajo, kako pomembna je regeneracija in počitek zaposlenih, zato jim omogočamo subvencionirana letovanja v počitniških kapacitetah, obisk term in medicinsko programiranega aktivnega oddiha.

Vsi zaposleni smo tudi kolektivno nezgodno zavarovani.

»Investiramo tudi v izboljševanje delovnih pogojev, varnost pri delu in predvsem v dobro počutje zaposlenih. Zavedamo se namreč, da samo dobri delovni pogoji ali samo dobra plača nista več dovolj, temveč je za dober in zadovoljen kader potrebno zagotoviti oboje, kar nam je v zadnjih letih tudi uspelo, saj Perutnina Ptuj v regiji danes zaposluje že preko 4.000 zaposlenih, od tega dobro polovico v Sloveniji,« je poudaril Goran Gledič, direktor za kadre v Skupini Perutnina Ptuj. 

gledic.jpg

V svoje vrste aktivno vabijo nove zaposlene

Prepoznavamo lastne interne talente in jim omogočajo pridobivanje višjih kvalifikacij za opravljanje dela in posledično tudi napredovanje na višja, zahtevnejša dela v obliki študija ob delu, opravljanje dodatnih certificiranj in usposabljanj.

Za mlade omogočamo študentsko in počitniško delo, opravljanje obveznih praks, pisanje seminarskih in diplomskih nalog ter mentorstvo. Promoviramo in predstavljamo se na kariernih dogodkih, kjer študentom in dijakom predstavljamo možnosti kariernih izzivov in priložnosti v Perutnini Ptuj. 

Zavedamo se, da se v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem okolju lahko prilagajajo le s strokovnimi, motiviranimi in prilagojenimi zaposlenimi, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive, zato v svoje vrste aktivno vabijo nove zaposlene.

Trenutno imamo razpisanih več prostih delovnih mest, tako na področju najenostavnejših del v proizvodnjah, kot na področju tehničnega kadra in strokovnega kadra.  »Za vse zainteresirane, ki bi se želeli pridružili našemu uspešnemu podjetju, zbiramo prijave za različna delovna mesta na portalu www.mojedelo.com in po elektronski pošti na naslovu zaposlovanje@perutnina.eu,« je še dodal Gledič.

Poslanstvo Perutnine Ptuj je ustvarjanje trendov in novih standardov v panogi ter razvoj v skladu s pričakovanji in željami sodobnega potrošnika.

Perutnina Ptuj je tako bila prva, ki je na trg lansirala barjeno piščančjo klobaso POLI (leta 1974), prva, ki je vzpostavila popolno sledljivost do potrošnika, prva, ki je uvedla napredni način vzreje – certificirano piščancem prijazno rejo in prva v regiji, ki je prejela certifikat »vzrejeno brez uporabe antibiotikov«, ki je posebno priznanje ter potrditev najvišje kakovosti vzreje in proizvodne tehnologije.

Share this post