Skip to main content

Sončna elektrarna MSE PERUTNINA LETALIŠKA

OBVEŠČANJE JAVNOSTI – SONČNE ELEKTRARNE

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »Sončna elektrarna MSE PERUTNINA LETALIŠKA«

Investitor PERUTNINA PTUJ d.o.o. namerava v sklopu projekta: »Sončna elektrarna MSE PERUTNINA LETALIŠKA« zgraditi sončno elektrarno na naslovu Letališka 23a, 1000 Ljubljana, z nazivno močjo 140,14 kWp, ki se šteje za napravo, ki proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Predvidena višina sofinanciranja: 25.062,13 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«  Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).

Share this post