NEFINANČNO POROČILO 2022

Nefinančno poročilo Skupine Perutnina Ptuj jasno odraža resni pristop in strateško usmeritev k trajnostnemu razvoju.
V poročilu poročamo o svojih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih.

 

icon-download.png NEFINANČNO POROČILO 2022

NEFINANČNO POROČILO 2022, SKUPINA PERUTNINA PTUJ, naslovka

 


Nefinančno poročilo 2021

Nefinančno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2021.
 

 

icon-download.png Nefinančno poročilo 2021

Nefinančno poročilo 2021, Skupina Perutnina Ptuj