Vodstvo

 

sisic-visja.png

ENVER ŠIŠIĆ

GENERALNI DIREKTOR IN PREDSEDNIK KOLEGIJA DIREKTORJEV

V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 1998, ko je svojo poslovno pot začel kot tehnolog in tehnolog v razvoju novih izdelkov. Leta 2002 je prevzel vodenje projekta izgradnje tovarne pripravljenih jedi, ki jo je od leta 2003 tudi vodil. Svojo karierno pot je nadaljeval z vodenjem večjih investicijskih projektov v tujini. Med letoma 2007 in 2010 je bil direktor hčerinskega podjetja Perutnina Ptuj BH, d. o. o. Od leta 2011 do 2012 je bil direktor razvoja na ravni Skupine Perutnina Ptuj ter od leta 2012 direktor Mesne industrije Ptuj. Med letoma 2014 in 2016 je bil zaposlen v skupini Lactalis kot direktor tovarne Dukat v Zagrebu. Ob koncu leta 2016 se je vrnil v Perutnino Ptuj, kjer je prevzel zadolžitve izvršilnega direktorja za proizvodnjo v Skupini Perutnina Ptuj. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije, zaključil je tudi program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. 21. februarja 2019 je bil imenovan za predsednika uprave Perutnine Ptuj, d. d.

visenjak-visja-1_0.png

Mag. DAVID VISENJAK

DIREKTOR ZA TRŽENJE

V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 2002 na področju financ, načrtovanja, kontrolinga in strateških analiz. Leta 2006 je prevzel vodenje prodajnega področja Avstrije in večjega tujega kupca. Od 2008 do 2017 je bil direktor izvoza, kasneje pa direktor prodaje v Skupini Perutnina Ptuj, odgovoren za vodenje prodajne politike, pripravo strategij vstopov na nove trge in njihovo izvajanje. Zadnji dve leti je bil kot glavni izvršilni direktor za komercialo v Skupini Perutnina Ptuj odgovoren za področje prodaje, trženja, nabave in logistike. Zaključil je znanstveni magisterij iz financ in bančništva ter program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnine Ptuj, d. d.

dranov-visja_0.png

YEVHENIY A. DRANOV

DIREKTOR ZA FINANCE

Prihaja iz skupine MHP, kjer je bil vodja poročanja v upravljajoči družbi. Med letoma 2010 in 2014 je delal kot višji revizor v podjetju Deloitte, leta 2014 pa je prevzel funkcijo vodje poročanja v MHP-ju. Odgovoren je bil za finančno poročanje, združitve in prevzeme ter finančni nadzor nad globalnim poslovanjem MHP-ja. Je imetnik licence CFA in član ACCA. Leta 2011 je na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu (Fakulteta za mednarodne odnose) diplomiral iz mednarodnih financ. 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnina Ptuj, d. d.

Direktorji odvisnih družb

 

Perutnina Ptuj – PIPO, d. o. o.,
Čakovec, Hrvaška

Dubravko Folnović

Perutnina Ptuj – BH, d. o. o., Breza, BiH

Selma Heraković

Perutnina Ptuj S, d. o. o., Srbac, BiH

Velibor Popović

Perutnina Ptuj – Topiko, d. o. o.,
Bačka Topola, Srbija

Oleksii Uteshev

Perutnina Austria GmbH,
Seiersberg, Avstrija

Mitja Kores

Perutnina Ptuj dooel Skopje,
Severna Makedonija

Stefan Šišovski

Perutnina România s.r.l.,
Brasov, Romunija

 

PP AGRO, d. o. o.,
Maribor, Slovenija

Dejan Pernat

Veterinarska ambulanta PP, d. o. o.,
Ptuj, Slovenija

Tereza Korez