Skip to main content

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

Delavnica z vodji na temo iskanja rešitev za povečanje zadovoljstva

V prizadevanjih za izboljševanje delovnega okolja smo nedavno organizirali delavnico z vodji, ki so se osredotočili na ključne vidike. Te so zaposleni identificirali kot najslabše ocenjene v nedavni anketi o zadovoljstvu zaposlenih.

Tri ključne kategorije, na katere smo se osredotočili, so plačilo in nagrajevanje, razvoj zaposlenih ter ciljno vodenje. Ti elementi so ključni za vzpostavitev pozitivnega delovnega okolja in zagotavljanje trajnega zadovoljstva zaposlenih.

Delavnica je temeljila na odprtem dialogu med vodji in sodelavci v kadrovski službi, kjer smo z metodo brainstorminga pridobili konkretne predloge (transakcijske aktivnosti, programe/iniciate ter koncepte) za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Razpravljali smo o boljših pristopih k plačam in nagrajevanju, spodbujanju razvoja zaposlenih skozi izobraževanje in mentorstvo ter postavljanju ciljev za učinkovito ciljno vodenje.

Rezultati so bili konkretne smernice za izvajanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih sprememb. Prav tako smo postavili temelje za boljše delovno okolje, ki spodbuja rast, razvoj in zadovoljstvo. Nadaljnji koraki bodo vključevali implementacijo teh predlogov ter nenehno spremljanje in prilagajanje, saj si prizadevamo za ustvarjanje organizacijske kulture, ki postavlja zadovoljstvo zaposlenih v ospredje.

Deli objavo