Generalni direktor in predsednik kolegija direktorjev

V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 1998, ko je svojo poslovno pot začel kot tehnolog in tehnolog v razvoju novih izdelkov. Leta 2002 je prevzel vodenje projekta izgradnje tovarne pripravljenih jedi, ki jo je od leta 2003 tudi vodil. Svojo karierno pot je nadaljeval z vodenjem večjih investicijskih projektov v tujini. Med letoma 2007 in 2010 je bil direktor hčerinskega podjetja Perutnina Ptuj BH, d. o. o. Od leta 2011 do 2012 je bil direktor razvoja na ravni Skupine Perutnina Ptuj ter od leta 2012 direktor Mesne industrije Ptuj. Med letoma 2014 in 2016 je bil zaposlen v skupini Lactalis kot direktor tovarne Dukat v Zagrebu. Ob koncu leta 2016 se je vrnil v Perutnino Ptuj, kjer je prevzel zadolžitve izvršilnega direktorja za proizvodnjo v Skupini Perutnina Ptuj. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije, zaključil je tudi program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. 21. februarja 2019 je bil imenovan za predsednika uprave Perutnine Ptuj, d. d..

Enver Šišić