2. Ispunite sve PP upitnike

Tu je potrebno da dobavljač ispuni sve te upitnike koje je dobio od Perutnine Ptuj Skupine da ih pošalje popunjene nazad.

1. Mora da odgovori na pitanje – ako je odgovor <Da>(<Yes>), tada mora da klikne na:
2. <Detalji> (<Details>)
3. Onda se otvori novi dodatni prozor, gdje mora da popuni sve potrebne podatke:

  • Izdavatelj
  • Godina izdanja
  • Broj certifikata
  • Lokacija certifikata
  • Datum stupanja na snagu
  • Datum isteka
  • Prilog

4. Kad su unijeti svi podaci, kliknite na dugme: <OK>

5. Na kraju popunjene podatke pošaljite, tako što klikne na dugme: <Pošalji cijeli odgovor> (<Submit Entire Response>)

slika3-2

Kad su podaci poslati, potrebno je još potvrditi slanje na dugme: <OK>

slika3-3