Skip to main content

Kljub izzivom z dobrimi rezultati tudi v prvem polletju 2020

Po doseženih izjemnih poslovnih rezultatih v letu 2019 je Perutnina Ptuj, kljub izzivom, tudi v prvem polletju 2020 poslovala pozitivno.

Skupina Perutnina Ptuj je v prvem polletju 2020 povečala proizvodnjo in prodajo ter presegla svoje zelo ambiciozno zastavljene načrte kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa. »Izredne razmere so vplivale tudi na vedenje potrošnikov, ki so v tem času posegali po izdelkih, ki jim najbolj zaupajo. To so izdelki domačih proizvajalcev in prepoznanih blagovnih znamk, med katere nedvomno spadamo tudi mi, Perutnina Ptuj« je razložil generalni direktor, Enver Šišić in nadaljeval: »Upad prodaje smo zaznali v izvozu na trgih Zahodne Evrope, kjer prodajamo več blaga v segmentu gostinstva. Žal je pandemija ta segment za nekaj mesecev popolnoma ohromila.«

 

Skupina je v prvem polletju nadaljevala tudi z načrtovanimi izvedbami vlaganj. Tako so uspešno zaključili investicijo in podvojili proizvodne kapacitete na Hrvaškem, v BIH so prav tako povečali proizvodne kapacitete ter investirali v prečiščevanje odpadnih voda. V Srbiji se pospešeno pripravljajo za pričetek gradnje novih piščančjih farm in ter izvedbo investicije v ekologijo (prečiščevanje odpadnih voda), v Sloveniji pa so posodobili tehnologijo v klavnici, pripravljajo izvedbo rekonstrukcije tovarne proteinskih koncentratov in obnovo čistilne naprave.

Odlični poslovni rezultati v 2019 so spodbuda za nova vlaganja
Izvedbo načrtovanimi investicij so si zagotovili tudi z doseženimi odličnimi rezultati poslovanja v letu 2019, ko je Skupina Perutnina Ptuj ustvarila 285 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14,4 milijona evrov oziroma pet odstotkov več kot v letu poprej. Dobička pred davki, amortizacijo in obrestmi (EBITDA) je dosegla 41,7 milijona evrov, kar je 43 odstotkov več kot v letu 2018. Maržo EBITDA so uspeli povečali na 14,6 odstotka, kar predstavlja 35-odstotno povečanje. Neto finančno zadolženost so znižali na 33 milijonov evrov, naložbe pa povečali za 18 odstotkov v primerjavi z letom prej in so v letu 2019 znašale 9,1 milijona evrov. Konec leta 2019 je bilo v Skupini Perutnina Ptuj zaposlenih 3.693, od tega 1.871 v Sloveniji.

V letu 2019 so dosegli rekordno prodajo. Na ravni skupine so povečali prodane količine perutninskega mesa za 9 odstotkov ter prodajo perutninskih izdelkov za 3 odstotke. Okrepili so blagovni znamki Poli in Perutnina Ptuj v regiji: v Sloveniji uspešno obranili vodilno pozicijo na trgu, na drugih domicilnih trgih (Hrvaška, BiH in Srbija) pa so povečali tržne deleže. Kar 45 odstotkov izdelkov, ki jih proizvedejo v Sloveniji, so prodali na več kot 20 trgih. V skladu z zastavljeno strategijo krepitve internacionalizacije poslovanja so na začetku leta 2019 vstopili tudi na ameriški trg, kjer poteka proizvodnja in prodaja v že 23 zveznih državah.

»Za leto 2019 smo tudi prvič pripravili nefinančno poročilo Skupine Perutnina Ptuj po načelih mednarodnega poročanja (GRI). V poročilu podrobno poročamo o našem vplivu na okolje, dobrobiti živali, zaposlenih ter varstvu in zdravju pri delu, kakovosti in varnosti izdelkov, nabavni verigi ter našem sodelovanju z deležniki podjetja,« je še o poročanju za leto 2019 razložil prvi mož Skupine Perutnina Ptuj, Enver Šišić.

Deli objavo