Skip to main content

Nadzorni svet poskrbel za kontinuiteto vodenja v Perutnini Ptuj

Ptuj, 6. januar – Nadzorni svet Perutnine Ptuj je v duhu zagotavljanja kontinuitete vodenja v družbi, za katero je objavljena prevzemna ponudba za odkup vseh delnic s strani Slovenske industrije jekla (SIJ), ki se izteče 25. februarja, skupaj z upravo sklical 22. skupščino delničarjev. Ker v prevzemnem obdobju veljajo skrajšani zakonski roki za odločanje na najvišji ravni, bo skupščina delničarjev že 22. januarja, na njej pa bodo delničarji potrjevali odločitve nadzornega sveta, vezane predvsem na spremenjena kapitalska razmerja, ki zagotavljajo ustrezne korporacijske pravice in interese dokapitalizatorjev. SIJ je namreč po dokapitalizaciji v višini 40 milijonov evrov in pridobitvi dobre polovice lastništva v Holdingu PMP (s katerim v prevzemni ponudbi deluje usklajeno) že dosegel več kot 50 % lastništva Perutnine Ptuj oziroma njenih delnic z glasovalno pravico. S tem je tudi utemeljen sklic skupščine, ki bo čez 14 dni sprejela odstopni izjavi dveh članov uprave Perutnine Ptuj, medtem ko bosta dva nadaljevala svoj mandat in s tem zagotavljala kontinuiteto vodenja v Perutnini Ptuj.

Sporazumnega prenehanja mandata v upravi Perutnine Ptuj bosta tako deležna Nada Krajnc, članica uprave za trženje in nabavo, in Milan Čuš, član uprave za upravljanje s človeškimi viri. Zaposlitev v družbi bosta nadaljevala na delovnih mestih izvršnih direktorjev za svoja področja. Kontinuiteto vodenja v Perutnini Ptuj pa bosta v upravi zagotavljala dr. Roman Glaser, ki je družbo vodil zadnjih 24 let, in Tone Čeh, član uprave za ekonomiko in finance. SIJ kot nosilec večinskega lastniškega paketa po izvedeni dokapitalizaciji bo za novega predsednika uprave Perutnine Ptuj na skupščini delničarjev 22. januarja lahko izglasoval nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave SIJa, v zadnjem letu pa pooblaščenca konzorcija bank v procesu kreditnega prestrukturiranja v Perutnini Ptuj, Tiborja Šimonko. Za novega člana uprave Perutnine Ptuj pa bo skupščina imenovala Viacheslava Korchagina, ki je od novembra preteklega leta, ko je bila realizirana 40-milijonska dokapitalizacija, že bil prokurist v Perutnini Ptuj. Oba z mandatom od skupščinskega sklepa do predzadnjega tedna v septembru 2017.

»S predvidenimi skupščinskimi odločitvami bodo vzpostavljena kapitalu družbe odgovarjajoča upravljalska razmerja. Hkrati pa je novi večinski lastnik zagotovil kontinuiteto v upravljanju Perutnine Ptuj, kar omogoča normalno delovanje in stabilni razvoj podjetja, tudi v obdobju do zaključka prevzemnih postopkov,« je odločitev nadzornega sveta, ki je zaradi prevzemnih postopkov sicer svojo temeljno pravico moral posredovati v potrditev še skupščini vseh delničarjev, danes ocenil dr. Roman Glaser, ki do predlagane  skupščinske potrditve sklepov nadzornega sveta še ostaja predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.

Dodatne informacije:
Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.eu
www.perutnina.com

Deli objavo