Skip to main content

Z novo embalažo korak v smeri večje trajnosti

Ptuj, 4. november 2020 - V Skupini Perutnina Ptuj so z izdajo prvega nefinančnega poročila nakazali resen pristop in strateško usmerjenost k trajnostnemu razvoju. V poročilu poročajo o svojih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih, z embalažo, ki so jo predstavili z novo linijo pripravljenih ohlajenih izdelkov, pa svoje usmeritve dokazujejo z dejanji.

Kot poročajo v nefinančnem poročilu za leto 2019, uporabljajo zmeraj več obnovljivih materialov. V letošnjem letu so naredili dodaten korak v tej smeri in za novo linijo ohlajenih pripravljenih izdelkov izbrali nove obliko in vrsto embalaže. Gre za embalažo, ki je sestavljena iz dveh materialov, kartona in plastike, in vsebuje kar 80 % manj plastike kot primerljive alternativne embalaže na osnovi plastike. Uporabljeni materiali s svojo sestavo ustrezajo zahtevam krožne ekonomije recikliranja: kartonski podstavek, ki je biorazgradljiv, se odvrže v zabojnik za papir, plastična folija, ki je deklarirana kot mono-material, pa v zabojnik za plastiko. Ne nazadnje je skupna teža embalaže nižja za štirinajst odstotkov, kar po zaključeni uporabi pomeni tudi manjšo količino odpadkov.

 

Odgovorno do okolja

Glede na objavljene rezultate v nefinančnem poročilu je Skupina Perutnina Ptuj v letu 2019 zmanjšala porabo neobnovljivih materialov za 1 odstotno točko v primerjavi z letom 2018, kljub temu, da so skupaj porabili za 2 odstotni točki več materialov. V primerjavi z letom prej so povečali tudi porabo goriva iz obnovljivih virov za 2 odstotni točki ob tem, da je bila skupna poraba goriv za 1 odstotno točko večja. Tako so za 107 ton zmanjšali svoje toplogredne emisije CO2 v primerjavi z emisijami leta 2018.

Deli objavo