Skip to main content

Žitna konferenca, 8.11.2023, Ljubljana

Glavne teme na letošnji Žitni konfeernci na GZS v Ljubljani so zadevale stanje in izzive žitne verige ter njeno ohranjanje konkurenčnosti do leta 2030.

V uvodu je v imenu gostitelja konference govorila dr. Tatjana Zagorc (GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij), sledil je nagovor ministrice za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Irene Šinko, nato je o pridelavi žit in izzivih za prihodnost govoril Branko Virag (Panvita d.d. in predsednik Združenja kmetijskih podjetij pri GZS-ZKŽP), o pomenu mlinarstva za slovensko agroživilstvo Matic Majcenovič (Mlinotest d.d., predsednik Združenja za mlinarstvo pri GZS-ZKŽP), o proizvodnja krmil za razvoj slovenskega kmetijstva mag. Aleš Zavadlal (Jata emona d.o.o. in predsednik Združenja proizvajalcev krmil pri GZS-ZKŽP), o pekarstvo včeraj, danes, jutri Silvester Pečjak (Pekarna Pečjak d.o.o., predsednik Združenja za pekarstvo pri GZS-ZKŽP), o ukrepih v okviru Strateškega načrta SKP za žitni sektor Maša Žagar ( v.d. direktorice Direktorata za kmetijstvo). Stanja in izzivov žitnega sektorja se je lotil  prof. dr. Aleš Kuhar z BF, okroglo mizo pa so naslovili: Kako zagotoviti konkurenčno žitno verigo? Sodelujoči: Danilo Kobal, Mlinotest d.d.. Enver Šišić, Perutnina Ptuj d.o.o. Radko Firbas, pridelovalec žit in poljščin Silvester Pečjak, Pekarna Pečjak d.o.o. Stojan Hergouth, Jata emona d.o.o. Uroš Lozej, vodja nabave, Spar d.o.o. 

Žitna konferenca predstavlja letno srečanje partnerjev Žitne verige, ki se je leta 2010. Namen žitne verige je sodelovanje vseh partnerjev s področja pridelave in predelave pšenice ter vseh vpletenih inštitucij. Na Gospodarski zbornici Slovenije GZS-ZKŽP vsako leto organizira Žitno konferenco, ki je namenjena vsem deležnikom žitne verige - kmetijskim podjetjem, proizvajalcem krmil, mlinarskim in pekarskim podjetjem, kmetijskim zadrugam, semenarskim hišam, predstavnikom pristojnih ministrstev, inšpektorjem in ostalim partnerjem v žitni verigi. Na žitni konferenci jih vsako leto obiščejo odlični domači in tuji predavatelji, ki javnost seznanijo s stanjem na trgu z žiti in krmili, stanjem v sektorju mlinarstva in pekarstva ter drugimi aktualnimi tematikami. 

Deli objavo