Skip to main content

Projekt ocenjevanja 360 stopinj

V sklopu razvoja sistemov upravljanja talentov v skupini Perutnina Ptuj letos prvič uvajamo napredno metodologijo ocenjevanja 360 stopinj. Namen je vzpostaviti celovita orodja za ocenjevanje in razvoj, olajšati odločitve o talentih, podpreti prizadevanja za načrtovanje nasledstva, prepoznati talente, prispevati k rasti in usposabljanju zaposlenih ter uvesti ocenjevanje temeljnih mehkih veščin na podlagi ključnih organizacijskih kompetenc Skupine Perutnina Ptuj, ki veljajo za vse.

Metodologija 360 stopinj predstavlja eno naprednih orodij s področja kadrovskega managementa, kjer posameznika ocenjujejo njegov nadrejeni, sodelavci in podrejeni. Prvič jo bomo uporabili za direktorje, vodje in njihove neposredne poročevalce, kot obsežnejši pilotni projekt v vseh državah. Postopek bo obvezen vsako leto.

Deli objavo