Skip to main content

Ozaveščanje o ključnih organizacijskih kompetencah skupine Perutnina Ptuj med zaposlenimi

V oktobru in novembru smo želeli okrepiti zavedanje zaposlenih o ključnih kompetencah, ki so postale središče našega delovanja. Ozaveščanje smo izvedli z aktivnostmi, ki jih je vodila Suzana Petek, strokovnjakinja za interno komuniciranje, in sicer z organizacijo ekip promotorjev po vseh proizvodnih enotah.

Osredotočili smo se na preprosto in praktično razumevanje petih ključnih kompetenc: usmerjenost k rezultatom, usmerjenost k strankam, nenehno izboljševanje, ustvarjanje sodelovalnih odnosov ter razvoj ljudi in osebnostni razvoj.

Ekipa promotorjev je na vseh proizvodnih enotah izvajala različne igre in dejavnosti, da bi približala te kompetence vsakdanjemu delovnemu okolju. Šlo je za sproščeno in neuradno ozaveščanje o tem, kako lahko vsak prispeva k skupnemu cilju. Na vseh proizvodnih enotah smo ugotovili, da jim je najbližja in najpomembnejša kompetenca Gradnja sodelovalnih odnosov.

Nadaljnje aktivnosti zajemajo promocijske aktivnosti ozaveščanja tudi v drugih državah. Vzporedno bodo prav tako potekale strokovne delavnice, kjer bomo po posameznih oddelkih izvajali delavnice na temo kompetenc ter zarisali matrike delovno specifičnih kompetenc, ki se po oddelkih razlikujejo. Z delavnico smo v novembru začeli v oddelku Računovodstva.

Vse se začne pri nas

Farma Trnovec

Farma Trnovec

»Takšnih dni bi moralo biti več.«

Z ekipo farme Trnovec smo se srečali 24. oktobra 2023 za namen ozaveščanja petih ključnih kompetenc Perutnine Ptuj. Tako smo se zbrali v njihovi jedilnici ob topli malici, nasmejanih licih in dišeči kavi. S pomočjo igre smo zlagali tablice z izbranimi veščinami PP k posamezni kompetenci PP, odkrivali svoje najbolj razvite veščine in kompetence ter prepoznavali tisto, kar odlikuje to srčno ekipo sodelavcev PP. Tisto, ki to skupino delavcev naredi takšno, kot je – pozitivna, navdihujoča, preprosta in delovna. Delujejo namreč izjemno povezovalno. »Tukaj je še vedno stara Perutnina Ptuj. Vsak dan si med seboj pomagamo, se spodbujamo, zavedamo se, da smo več časa skupaj, kot ga preživimo doma.« Vmes mimogrede prisedeta k malici delavca v uniformi, za katera navihano izvemo, da nista iz PP, temveč s Petrola. Da, takšni so naši. Sprejmejo in vključijo vse ter se vsak dan trudijo, da rešujejo nesporazume, izzive pa rešujejo z dobro voljo. So prizanesljivi eden z drugim. Ponosno povedo: »Velikokrat na nas pozabijo. Smo oddaljeni, nevidni. Nikoli se nas ne omeni. A vemo, da smo srce Perutnine. Pri nas se začne. Smo na začetku verige. Vemo, da naše delo prinaša prednosti dela na prostem, v naravi, a opažamo, da za nami ni mladih. To postaja pozabljen, samoumeven poklic. To je treba spremeniti. Želimo biti na naslovnici Perutninarja in želimo biti vidni. Promovirati svoje delo in ekipo ter navdihniti druge. V Perutninarju si želimo več predstavnikov iz vrst delavcev, več tem, ki se dotikajo motiviranosti, in več informacij uporabne narave. Perutnina Ptuj smo vsi zaposleni. Čas je, da se znova intenzivno posvetimo povezanosti in srčnosti, ki je vedno bila sestavni del družine PP.« Skupno pohvalijo značilnosti vodje Sonje.

Matične jate Kidričevo

Matične jate Kidričevo

»Vsakega vzamemo, kot je. Ne spodbujamo nekoga v nekaj, kar ni. Tako ustvarjamo spodbudno ekipo, ki se vsak dan motivirano in z dobro voljo odpravi na delo.«

Srečanje z namenom ozaveščanja kompetenc je potekalo 6. novembra. Dan je bil meglen, a soba je bila polna radostnih, radovednih ljudi. Nekateri bolj pripravljeni sodelovanja, nekateri bolj tihi, a vsi prijetno razpoloženi. Ekipa, ki jo je tisti dan koordiniral Gregor Visenjak, na prvi vtis ne poda, da je ne sestavljajo več samo domači delavci iz Slovenije, saj so delavci iz Bosne popolnoma povezani s homogeno ekipo. Tako ponosno povedo, da je to njihova največja moč in da je pomembno, da ekipo vodi dober vodja, ki posluša, motivira in spodbuja. Iz drugih enot so najslabše ocenjeni vodje v Mesni industriji. Želijo, da bi se začeli pogovarjati in odpravljati slabo voljo. Tako bi vodje prepoznali, kako pomembno je, da skrbijo za blaginjo zdravega, spodbudnega okolja. Izrazijo, da si želijo več tovrstnih srečanj, ter nagovarjajo, da se uredi učinkovitejši sprejem novih delavcev na posamezno delovno mesto. S tem se bodo počutili vključeni, bolj motivirani.

Deli objavo