Skip to main content

Perutnina Ptuj: od njive do vilic

Pot do končnih izdelkov, ki jih na trgovskih policah najdemo pod prepoznavnimi blagovnimi znamkami Perutnine Ptuj, je dolga in zahtevna. V naslednjih 10 izdajah Štajerskega tednika v stalni rubriki Perutnina Ptuj: od njive do vilice predstavljamo kompleksnost in prepletenost vertikalno integrirane živilske verige PP in njeno vpetost v lokalno okolje, kjer deluje in ga soustvarja.

Perutnina Ptuj (PP) dodano vrednost ustvarja »doma« – v domačem gospodarstvu – na vsakem koraku na poti »od njive do vilice«: prvič žitaricam v PP dodajo vrednost, ko jih predelajo v krmo oz. prehrano za živali; drugič, ko krmo dostavijo svojim rejcem, ki z njo redijo piščance. Tretjič, ko brojlerja predelajo v meso, in četrtič, ko v proizvodnih in predelovalnih objektih meso predelajo v različne izdelke.

Pridelava kakovostne in varne hrane se začne na njivi!

V dejavnosti poljedelstva znotraj PP Agro, ki je pomemben del vertikalno integrirane proizvodnje Perutnine Ptuj, po principu ohranitvenega kmetovanja in čim manjšega obremenjevanja okolja, obdelujemo nekaj manj kot 3800 hektarjev obdelovalnih površin. Že leta 2006 so začeli uvajati tehnologijo pridelave poljščin po načelih ohranitvenega kmetijstva. Ob postopnem nabiranju izkušenj so tako v letu 2010 na celotni obdelovalni površini opustili oranje in za obdelavo uporabljajo združena orodja, ki zemljo obdelajo plitveje, manj invazivno in tako spodbudijo biološke procese nad in pod površino, kar pripomore k večji učinkovitosti rabe vode in hranil.

Danes kot posledico spremembe tehnologije beležijo nižje stroške (nižja poraba delovnih ur, nižja poraba goriva, nižja poraba mineralnih gnojil), višje pridelke in boljšo odpornost posevkov na negativne klimatske spremembe v najobčutljivejših obdobjih vegetacije.

Večji donosi, prihranki in manjša uporaba FFS

Znotraj preciznega poljedelstva izvajajo vrsto ukrepov z moderno tehnologijo nadzorovanih postopkov. Na podlagi analiz in karte pridelkov se preko mreže satelitov in ustreznega trosilnika gnojil opravi osnovno gnojenje. Na podlagi parametrov – hektarski donos, delež odvzema hranil, delež odmerka gnojil, določajo najoptimalnejšo količino gnojila. Na ta način se lahko z enakimi hektarskimi odmerki gnojil poveča hektarske donose. Setev izvajajo s sejalnicami, ki imajo ustrezno podporo za preprečevanje dvojne setve, usmerja pa jo navigacijski sistem z dvocentimetrsko natančnostjo. Tako prihranijo pri porabi semen. Dognojevanje oziroma oskrba posevkov s trosilniki se odmerja skladno z intenzivnostjo klorofila v posevkih, ki jo merijo posebni senzorji. Senzorji preko intenzivnosti klorofila ugotovijo povečane potrebe po hektarskih odmerkih gnojila in nato v realnem času povečajo ali zmanjšajo trošene količine. Učinek je raztros gnojil na mestih, kjer so ga rastline sposobne izkoristiti, zato ima ta tehnologija veliko naravovarstveno vlogo. Škropljenje posevkov opravljajo s škropilnico, ki onemogoča podvajanje škropilnih področij, z ustrezno zračno podporo pa preprečujejo tudi zanašanje škropiva izven obdelovalnih površin. S tem se zmanjša poraba FFS (fitofarmacevtskih sredstev) in zniža obremenitev na okolje.

Z najsodobnejšimi pristopi v poljedelstvu pa učinkoviteje premagujejo med drugim tudi vedno pogostejše ekstremne vremenske razmere.

 

ppagro_23.jpg

V dejavnosti Kmetijstvo znotraj Perutnine Ptuj je 70 zaposlenih, ki z uporabo sodobne, naravi prijazne tehnologije pridelave pridelujejo poljščine, ki jih PP koristi za proizvodnjo lastnih krmnih mešanic oz. prehrane za živali, prav tako pa se prodajo na trgu pod blagovno znamko Agronatur končnim uporabnikom.

 

ppagro_25.jpg

Sedež PP Agro v objemu narave

 

»Vertikalno integrirano živilsko verigo, ki ima na Ptuju več kot 115-letno tradicijo, udejanja več kot dva tisoč zaposlenih, ki z vsakodnevnim trudom in angažmajem skrbijo za zagotavljanje najvišje kakovosti, varnosti in sledljivosti.«

Deli objavo