Skip to main content

Veterinarska ambulanta PP

PP je že pred desetletji kot pionir v svoji branži v svoje delovanje vpeljala celovit sistem kakovost-varnost-sledljivost, ki obsega več kot 450 notranjih kontrol kakovosti v vseh procesih njihovega delovanja.

Neodvisna in zunanja kontrola uradnih veterinarjev z Veterinarske uprave Slovenije poteka dnevno, medtem ko se na napovedanih in nenapovedanih presojah vsako leto potrjuje tudi več kot 12 uglednih nacionalnih in mednarodnih standardov kakovosti in varnosti. Vse to so zagotovila najvišje kakovosti mesa in izdelkov priljubljenih blagovnih znamk Perutnine Ptuj, ki jih redno ob zvestih uporabnikih potrjujejo tudi najvišja priznanja na mednarodnih strokovnih ocenjevanjih.

Lastna veterinarska služba

V luči zagotavljanja popolne sledljivosti, najvišje kakovosti in varnosti ima PP tudi lastno Veterinarsko ambulanto, kjer je zaposlenih pet veterinarjev in sedem veterinarskih tehnikov. Delo veterinarja v Perutnini Ptuj je kontrola reje v celotnem turnusu vzreje in svetovanje rejcem za zagotavljanje najboljših pogojev za dobrobit živali. Veterinarji s tem namenom redno obiskujejo rejce brojlerjev in puranov kot tudi matične jate. Ocenjujejo zdravstveno stanje živali, pogoje v objektih, opravljajo osnovno klinično diagnostiko, sekcijo in po potrebi predpisujejo ustrezno zdravljenje.

Zaposleni v ambulanti imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija). Veterinarski tehniki opravljajo vakcinacije, redno vzorčijo po monitoringu in so v veliko pomoč veterinarjem. Ambulanta ima tudi svoj serološki laboratorij za opravljanje ELISA preiskav, ki so encimske imunoabsorbcijske preiskave, s katerimi se zaznava protitelesa ali antigene v biološkem vzorcu (serumu) živali.

Podatek o uporabi antibiotikov pri reji živali je eden boljših kazalnikov tehnologije in ravnanja z živalmi

Vzreja piščancev poteka na podeželju v naravnem okolju v sodelovanju z več kot 250 rejci. Vsem svojim rejcem PP dostavlja krmne mešanice, ki nastajajo v lastnih mešalnicah.

So povsem naraven produkt brez dodatkov hormonov ter stimulativnih antibiotikov, kar je v EU že leta prepovedano. Uporaba antibiotikov je dovoljena izključno v namene zdravljenja – pri zdravljenju živali pa se upoštevajo smernice preudarne rabe antibiotikov. Na področju uporabe veterinarskih antibiotikov v živinoreji se Slovenija uvršča na dno lestvice evropskih držav (vir: EuropeanMedicinesAgency). Podatek o uporabi antibiotikov pri reji živali je eden boljših kazalnikov tehnologije in ravnanja z živalmi. Slabše kot so rejske prakse, večja je poraba. Države, iz katerih se v Slovenijo največ uvaža, imajo izrazito intenzivno rejo in dokazano spadajo v tiste razrede, kjer je raba antibiotikov občutno večja kot v Sloveniji, pojasnjujejo agrarni strokovnjaki.

img_7941.jpg

PP vsem svojim več kot 250 rejcem dostavlja tudi dan stare piščance, v samem procesu nudi veterinarske storitve in storitve tehnološke službe za kooperantsko rejo. Prav tako pa rejcem v PP zagotavljajo 100-odstotni odvzem piščancev.

 

Vsem svojim rejcem PP dostavlja krmne mešanice, ki nastajajo v lastnih mešalnicah. So povsem naraven produkt brez dodatkov hormonov ter stimulativnih antibiotikov, kar je v EU že leta prepovedano.

 

Deli objavo