Skip to main content

Vzreja piščancev poteka v sodelovanju z več kot 250 rejci

Od masovnih proizvajalcev se Perutnina Ptuj razlikuje tudi po majhnosti farm, razpršenih po podeželju v naravnem okolju Slovenije. Vzreja piščancev poteka na lastnih farmah in v sodelovanju z 250 rejci v Sloveniji.

PP vsem svojim rejcem zagotavlja in dostavlja kakovostne krmne mešanice, ki nastajajo v mešalnicah Perutnine Ptuj, v samem procesu nudi veterinarske storitve in storitve lastne tehnološke službe za kooperantsko rejo.

Dobrobit živali se odraža v kakovosti mesa

Že leta 2015, je kot prva in edina v Sloveniji PP vzpostavila certificiran način reje oziroma t. i. piščancem prijazno rejo. Gre za certificirano rejo, ki način reje približuje reji, kot je potekala na kmečkih dvoriščih ob striktni implementaciji sistema kakovosti, varnost in sledljivosti. Dodana vrednost tovrstne reje se odraža v kakovosti mesa, hkrati pa v Perutnini Ptuj verjamejo, da je takšen način reje korak naprej v smeri sodobnih dognanj o t. i. dobrobiti živali in trajnostnega razvoja. Število rejcev raste, glede na interes in povpraševanje na trgu bodo v Perutnini Ptuj ta segment v prihodnje intenzivno širili. Meso in izdelke iz piščancem prijazne reje na prodajnih policah najdemo pod imenom Natur Premium.

Martin Gregorec na družinski kmetiji v Destrniku se profesionalno ukvarja z vzrejo piščancev. Gre za dolgoletno družinsko obrt. Z rejo sta se ukvarjala že njegova starša, in to vse od leta 1981. Danes je to, predvsem pred hlevitvijo, delo za vseh sedem članov družine. Martinu pomagajo oče Anton, mama Alenka, žena Vladka in vsi trije otroci. Še pred dobrim desetletjem bi si Martin kaj takega lahko samo predstavljal.

Njihova farma stoji v neposredni bližini središča Destrnika, obdana s čudovito okolico Janežovskega Vrha.

»Delujemo po sistemu piščancem prijazne reje. Kar je meni pri tem najbolj všeč, je to,da hodijo piščanci ven, se več gibajo. V hlevu je več svežega zraka, več naravne svetlobe, kar vse vpliva na dobro počutje živali.

 

Specifike reje

Najopaznejša sprememba, ki jo uvaja piščancem prijazna reja, je poseben pokrit nadstrešek ob celotni dolžini hleva. Njegova površina predstavlja vsaj 20 % rejne površine in tla so posuta s kakovostnim nastiljem. Piščancem je tako zagotovljen izhod na prosto, kjer lahko brskajo po nastilju, hkrati pa so zavarovani pred slabim vremenom in z mrežo tudi pred drugimi živalmi in pticami.

Certificiran standard opredeljuje še veliko več, od kakovosti naravne krme do dobre osvetljenosti hleva, uvaja posebna plezala v notranjosti za spodbujanje naravnega gibanja in predpisuje številne čisto tehnične parametre.

 

Martin Gregorec

Martin Gregorec na družinski kmetiji v Destrniku.

 

Piščancem prijazna reja

Najopaznejša sprememba, ki jo uvaja piščancem prijazna reja, je poseben pokrit nadstrešek ob celotni dolžini hleva. Njegova površina predstavlja vsaj 20 % rejne površine in tla so posuta s kakovostnim nastiljem.

 

Zelo sem ponosen, da sem se odločil za ureditev farme in vzrejo po pravilih piščancem prijazne reje; da delam doma in da redim res kakovostne piščance. In verjamem, da so ljudje to kakovost prepoznali. Tam, kjer je nadzor, kjer so pravila, z gotovostjo lahko vemo, kaj dobimo,« svoje delo opiše Martin Gregorec.

Deli objavo