Skip to main content

Perutnina Ptuj smo največja družba v slovenski živilskopredelovalni industriji

V revija Glas gospodarstva so v novembrski številki pripravil pregled 50 največjih družb v letu 2019 v živilskopredelovalni industriji v Sloveniji. Perutnina Ptuj ponosno stojimo na prvem mestu.

Lestvica je pripravljena glede na čiste prihodke od prodaje dosežene v letu 2019 in z realiziranimi 177 milijoni čistih prihodkov od prodaje Perutnina Ptuj zasedamo vodilno mesto. Rezultat predstavlja 7,6 odstotno povečanje glede na leto prej. »Rast podjetja najbolj prispeva k ohranjanju konkurenčnosti in za uspešno rast smo odgovorni prav vsi v podjetju. V današnjem dinamičnem okolju ni več dovolj samo podjetniško obnašanje, saj si konkurenčno prednost v takih razmerah pridobimo tako, da se znamo hitro prilagajati tržnim razmeram, pri čemer imamo tudi podporo našega lastnika. Prvo mesto na lestvici je dokaz, da delamo dobro in smo na pravi poti«, je povedal Enver Šišić, generalni direktor. 

Glede na doseženo dodano vrednost, smo na lestvici Top 100 gospodarskih družb po dodani vrednosti za leto 2019 zasedli 42. mesto, pri čemer je bil naš indeks na leto prej kar 119. V reviji so predstavili tudi lestvico 100 največjih  izvoznikov v predelovalnih dejavnostih, kjer smo Perutnina Ptuj na 46. mestu. V letu 2019 smo na tuje trge prodali kar 45 odstotkov celotne prodaje. 100 največjih izvoznikov v predelovalnih dejavnostih je v letu 2019 doseglo višje prihodke na zaposlenega, ki so bili nad povprečjem vseh družb, pa tudi vseh družb v predelovalnih dejavnostih. Zaposlovalo je 40 odstotkov vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih ter ustvarilo 60 odstotkov dobička vseh predelovalnih dejavnosti.

Vir: Glas gospodarstva, november 2020 

Deli objavo