Skip to main content

Prvo nefinančno poročilo Skupine Perutnina Ptuj

Za leto 2019 smo v Skupini Perutnina Ptuj prvič pripravili nefinančno oziroma trajnostno poročilo, v katerem o našem vplivu na okolje, zaposlenih, kakovosti in varnosti izdelkov, dobrobiti živali, nabavni verigi in odnosih z deležniki družbe poročamo po smernicah mednarodnega standarda za poročanje o trajnosti GRI (Global Reporting Initiative).

O našem trajnostnem razvoju smo do sedaj poročali v sklopu letnih poročil, prehod na samostojno trajnostno oz. nefinančno poročilo pa jasno odraža naš resen pristop in strateško usmeritev k trajnostnemu razvoju. V poročilu, ki smo ga pripravili po smernicah mednarodnega standarda za poročanje o trajnosti GRI, poročamo o naših ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih.

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj ključnih kazalnikov poročila:

OKOLJE
V letu 2019 smo zmanjšali porabo neobnovljivih materialov za 1 odstotno točko v primerjavi z letom 2018, kljub za 2 odstotni točki  višji skupni porabi materialov.
Povečali smo tudi porabo goriva iz obnovljivih virov za 2 odstotni točki v primerjavi s preteklim letom. Skupna poraba goriva je bila v letu 2019 za 1 odstotno točko večja kot v letu 2018.
Naše toplogredne emisije CO2 so bile v letu 2019 za 107 ton nižje v primerjavi z emisijami leta 2018.

DOBROBIT ŽIVALI
Leta 2014 je Perutnina Ptuj prva v Sloveniji uvedla nov standard piščancem prijazne reje, ki sledi najnovejšim ugotovitvam o dobrem počutju živali in presega zakonodajne zahteve EU. V letu 2019 je 18 % naših rejcev v Sloveniji redilo piščance po tem standardu.

ZAPOSLENI
Leta 2018 je bila fluktuacija zaposlenih v Skupini 1,38 %, v letu 2019 pa 1,47 %. Rahlo nihanje je posledica izvajanja pokojninskih načrtov in začetka generacijske izmenjave. Leta 2019 smo imeli 75 % manj težjih poškodb pri delu kot leto prej, vendar smo zaznali povečanje lažjih poškodb za 15 %.

KAKOVOST IN VARNOST IZDELKOV
V letih 2018 in 2019 od potrošnikov nismo prejeli nobenih signifikantnih pritožb glede kakovosti izdelkov in informacij.
Na 40. mednarodnem ocenjevanju mesnih izdelkov pod okriljem sejma AGRA je bila leta 2019 Perutnina Ptuj nagrajena s prestižno nagrado Nosilec kakovosti. Petnajst naših izdelkov je prejelo naziv Šampion kakovosti, še 24 izdelkov pa je prejelo medalje za kakovost.

NABAVNA VERIGA
71 % naših dobaviteljev je lokalnih, kar pomeni, da ima pravna oseba sedež v isti državi kot družba skupine Perutnina Ptuj, s katero posluje. Krajše oskrbovalne poti zaradi sodelovanja predvsem z lokalnimi dobavitelji pozitivno vplivajo na naše emisije toplogrednih plinov in okolje, po drugi strani pa prispevajo k gospodarskemu razvoju lokalne družbe.

Celotno poročilo je na voljo v angleškem jeziku je na voljo na tej povezavi.

Deli objavo