Skip to main content

Vpeljava ključnih kompetenc skupine Perutnina Ptuj

Ustvarjanje uspeha s poudarkom na rezultatih, nenehnem izboljševanju, usmerjenosti k strankam, gradnji sodelovalnih odnosov ter razvoju ljudi in osebnostnem razvoju

Kompetence so kombinacija znanj, veščin, izkušenj, lastnosti in vrednot, ki omogočajo posameznikom učinkovito opravljanje določenega dela ali naloge. Namen vpeljave ključnih kompetenc skupine Perutnina Ptuj ima številne prednosti in koristi: predstavlja podporo razvoju zaposlenih, prepoznavanje področij, kje zaposleni potrebujejo usposabljanje ali razvoj svojih veščin in znanja, so podpora zaposlovanju in izbiranju kadra in s tem prepoznavanje specifičnih veščin in znanj, ki so potrebni za vsako vlogo v organizaciji, pridobivanju in zaposlovanju pravih ljudi z ustreznimi kompetencami, izboljševanju učinkovitosti in produktivnosti, prepoznavanju potencialnih naslednikov in talentov za ključne vloge v organizaciji ter izvajanje različnih politik priznanja na podlagi posameznih kompetenc. Vključevanje ključnih kompetenc omogoča skupini Perutnina Ptuj, da razvija svoje zaposlene, pritegne prave talente, izboljšuje uspešnost ter ustvarja motivacijsko in spodbudno delovno okolje za vse sodelavce.

Ključne kompetence

Skupina Perutnina Ptuj je sprejela pet ključnih kompetenc, ki so temeljnega pomena za naš uspeh:

Usmerjenost k rezultatu: S postavljanjem jasnih in merljivih ciljev ter usmerjenostjo k njihovemu dosegu želimo ustvariti okolje, kjer smo osredotočeni na dosego konkretnih rezultatov. Ta fokus nam omogoča prepoznavanje ključnih dejavnikov uspeha ter prilagajanje naših strategij in ukrepov za doseganje želenih rezultatov.

Nenehno izboljševanje: S spodbujanjem kulture nenehnega izboljševanja si prizadevamo za stalno rast, inovacije ter optimizacijo naših poslovnih procesov. Z vključevanjem pristopov, kot je kontinuirano procesno izboljševanje, želimo doseči večjo učinkovitost ter povečanje kakovosti naših izdelkov in storitev.

Usmerjenost k strankam: Naše stranke so ključni deležniki in njihova zadovoljstvo je naša prednostna naloga. Z vključevanjem kompetence usmerjenosti k strankam želimo zagotoviti, da razumemo njihove potrebe, pričakovanja ter hitro in učinkovito odzivanje nanje. S tem si prizadevamo za izgradnjo dolgoročnih partnerskih odnosov ter zagotavljanje najvišje kakovosti izdelkov in storitev.

Gradnja sodelovalnih odnosov: V skupini Perutnina Ptuj verjamemo v moč sodelovanja in timskih prizadevanj. S kompetenco gradnje sodelovalnih odnosov spodbujamo medsebojno delo, komunikacijo in deljenje znanja med različnimi oddelki ter sodelavci. To nam omogoča boljše reševanje izzivov, izmenjavo idej ter učinkovitejše izvajanje projektov.

Razvoj ljudi in osebnosti razvoj: Skrb za naše zaposlene je ključna za dolgoročno uspešnost podjetja. Z vključevanjem kompetence razvoja ljudi in osebnostnega razvoja si prizadevamo za spodbujanje rasti, učenja ter razvoja kompetenc naših zaposlenih. S tem jim omogočamo pridobivanje novih veščin, krepitev njihove samozavesti ter razvoj potenciala za doseganje višjih ravni uspeha.
 

Skupina Perutnina Ptuj si prizadeva, da bo nadaljevala z vlaganjem v razvoj kompetenc svojih zaposlenih ter ustvarjanjem okolja, kjer se vsak posameznik lahko razvije in prispeva k skupnemu uspehu. Prepričani smo, da bomo s tem nadalje krepili svoj položaj na trgu in ohranjali visoko raven zadovoljstva strank.

 

Model ključnih kompetenc Skupine Perutnina Ptuj
  Področje kompetenc Kompetenca
Ključne kompetence Upravljanje nalog 1. Usmerjenost k rezultatu
2. Nenehno izboljševanje
Upravljanje sodelovanja 3. Usmerjenost k strankam
4. Gradnja sodelovalnih odnosov
Upravljanje kadrov 5. Razvoj ljudi in osebnostni razvoj

 

Deli objavo