3. Registracija

Kad se izbere opcija A - <Registrirajte se> (<Sign up>), tada se otvori sljedeći prozor u kojem se moraju ispuniti sljedeći obavezni podaci:

          Informacije o tvrtki

 1. Naziv poduzeća
 2. Država/Regija
 3. Adresa
 4. Grad
 5. Poštanski broj

  Informacije o korisničkom računu
   
 6. Ime (Ime, Prezime)
 7. E-adresa (vaša e-adresa)
 8. Korisničko ime
 9. Lozinka
 10. Ponovite lozinku
 11. Pošaljite narudžbe e-poštom

  Recite nam više o svom poduzeću
   
 12. Kategorija proizvoda i usluga (izbereš kategoriju prijeko dugmeta <Dodaj>(<Add>) 
  ARIBA koristi Standardni kodeks proizvoda i usluga Ujedinjenih naroda (UNSPSC®) za klasifikaciju proizvoda i usluga.
 13. Lokacija dostave ili usluge (izbereš kategoriju prijeko dugmeta <Dodaj>(<Add> ) ili <Pregledaj>(<Browse>)

  Morate prihvatiti uvjete uporabe:
   
 14. Uvjeti uporabe
 15. SAP Ariba izjava o privatnosti

  slika1-3.png


  Na kraju kad ste unijeli sve što je bilo potrebno, kliknuti na dugme:
   
 16. <Stvori račun i nastavi> (<Create account and continue>)

 

Napomena: podaci koji nisu obavezni za popuniti a preporučljivo ih je unijeti su:

 • Upotrijebi moju e-adresu kao korisničko ime (ako želite da je korisničko ime isto kao adresa epošte)
 • Savezna država
 • Jezik
 • Porezni ID
 • PDV ID
 • Broj DUNS

 

slika1-4a_0.png