4. Upozorenje ako postoji sličan račun

Kada smo kliknuli na <Stvori račun i nastavi> (<Create account and continue>) tada nas sistem upozori i prikaže nam se prozor, na kojem moramo kliknuti na: <Pregledaj račune> (<Review accounts>):

slika1-5

I tada nam se prikaže ekran na kojem su svi mogući već otvoreni dobavljači (duplicirani), koji imaju isti/sličan ili naziv ili dio naziva, ili eadresu e-pošte,… i slično
Ako je sve OK, onda se klikne na link-vezu:
    1. <Nastaviti sa stvaranjem računa> (<Continue account creation>)

slika1-6a_0.png