8. Popunjavanje upitnika u programu Excel

Dobavljač može da ispuni upitnik zahtjeva za registraciju i preko excel-a, tako što:
Prvo otvori Upitnik za registraciju zatim

  1. Klikne na dugme <Uvozi Excel> (<Excel Import>)
  2. Klikne na dugme <Preuzmi sadržaj> (<Download Content>)
  3. Klikne na dugme <Gotovo> (<Done>)
  4. Otvori Excel dokument, sačuvaj ga lokalno na računaru
  5. Otvori ga i ispuni podatke i opet sačuvaj
  6. Klikne na dugme <Uvozi Excel> (<Excel Import>) iz koraka 1.
  7. Klikni sada na dugme <Izberite datoteko> (<Select File>)
  8. Klikne na dugme <Gotovo> (<Done>)
  9. Klikni na dugme <Predati cijeli odgovor> (<Submit Entire Response>)
  10. Klikni na dugme <OK>

slika1-13